Tạo đường viền cho hình ảnh – bế Decal

Tính năng này chỉ hỗ trợ từ phiên bản HTQC 7.5 Online trở lên (HTQC là bản nâng cấp của eCut)

Hỗ trợ từ Corel X6 – Corel2023

Tính năng này không có sẵn với phiên bản eCut Offline

  • Tinh năng tạo nhanh đường viền cho hình ảnh, vector – hỗ trợ rất tốt trong việc tạo đường bế Decal

0912 773 682