Tính năng ghi kích thước bằng phần mềm HTQC Pro trong CorelDRAW

Tính năng này có sẵn từ phiên bản HTQC 7.5 Online (Xem cập nhật)

(Hỗ trợ CorelDRAW X7 tới CorelDRAW 2023)

Tính năng này không có sẵn với phiên bản eCut Offline

(Lưu ý: Các bản eCut 7.4 về trước sẽ không có)

 

Giới thiệu

 • Công cụ ghi kích thước, khoảng cách, đo maket nhanh chóng trong CorelDRAW
 • Các phiên bản CorelDRAW hỗ trợ:
  • Từ CorelDRAW X7 – đến CorelDRAW2023

Các tính năng:

 • Ghi kích thước tổng thể: Cao x Rộng

 • Ghi kích thước từng cạnh

 • Đo khoảng cách theo chiều ngang

 • Đo khoảng cách ngang theo mép trái

 • Đo khoảng cách ngang theo giữa đối tượng

 • Đo khoảng cách dọc

 • Thay đổi vị trí Text

 • Thay đổi đơn vị, bật/tắt hiển thị đơn vị

 • Thay đổi mức độ chính xác

 • Thay đổi vị trí hiển thị của đường kích thước

 • Thay đổi tiền tố – hậu tố

 • Thay đổi cỡ chữ, cỡ line, màu sắc chữ, màu sắc Line

 • Xóa toàn bộ đường kích thước

 • Một số nút chức năng khác:
  • Reset: Khôi phục về các thông số bàn đầu của phần mềm
  • Cập nhật: Cập nhật lại các đường kích thước theo thông số đang chọn
  • Mũi tên quay lại <— : Lùi lại thao tác vừa rồi

 

 

 

 

 

0912 773 682