Tính năng nhảy số tự động

Ứng dụng:
___Tạo tem số nhảy
___Làm biển số nhà
Các tính năng:
___ Tự động nhảy số
___ Cho phép chèn chữ trước (tiền tố) và sau (hậu tố)
___ Cho phép thay đổi bước số, có thể tạo danh sách chẵn/lẽ….
___ Tự động xếp vào khổ giấy để in…
___ Tính năng chỉ nhân bản hỗ trợ in ấn tem hàng loạt…

0912 773 682