Đây là phiên bản cũ ít tính năng hơn.

Phiên bản mới đã đổi tên thành Phần mềm Hỗ Trợ Quảng Cáo HTQC Pro v14.1

—->  http://HTQC.Pro


Tính năng

COMPARE PACKAGE FEATURES

Phiên bản

Full chức năng

Thời gian sử dụng

Sử dụng Offline

Ngôn ngử sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ các phiên bản CorelDRAW

Zalo: 0912 773 682 

Để có giá tốt nhất

ecut 7 - OFFLINE

699K

Sử dụng vĩnh viễn

7.4.3.31


Sử dụng Vĩnh viễn - Không giới hạn

Tiếng Việt

Trọn đời

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW 2024

 

Các phiên bản CorelDraw được hỗ trợ:

 • CorelDRAW Graphics Suite X3
 • CorelDRAW Graphics Suite X4
 • CorelDRAW Graphics Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X6 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite X7 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite X8 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2018 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2019 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2021 (64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2022 (64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2023 (64 bit version )
 • CorelDRAW Graphics Suite 2024 (64 bit version )

Lưu ý:

 • eCut chỉ hoạt đông trên CorelDraw Windows – Không hỗ trợ MacOS và Linux
 • eCut chỉ hoạt động trên CorelDraw Full Version – Home and Student versions không hỗ trợ
0912 773 682