Tính năng

COMPARE PACKAGE FEATURES

Full chức năng

Yêu cầu Internet để sử dụng

Hỗ trợ khi cài lại Windows - CorelDRAW

Chuyển phần mềm sang máy khác

Hỗ trợ kỹ thuật

Cập nhật phiên bản mới

Hỗ trợ các phiên bản CorelDRAW

lifetime

1499k

sử dụng vĩnh viễn

cập nhật trọn đời

Vĩnh viễn

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2022

online

399k/1 năm

thanh toán linh hoạt

Trong thời hạn

sử dụng

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2022

ONLINE

799K/3 NĂM

tối ưu chi phí

Trong thời hạn

sử dụng

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2022

OFFLINE

699K

Sử dụng vĩnh viễn cho 1 máy

1 Năm

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2022

 

Các phiên bản CorelDraw được hỗ trợ:

 • CorelDRAW Graphics Suite X3
 • CorelDRAW Graphics Suite X4
 • CorelDRAW Graphics Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X6 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite X7 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite X8 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2018 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2019 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2021 (64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2022 (64 bit version)

Lưu ý:

 • eCut chỉ hoạt đông trên CorelDraw Windows – Không hỗ trợ MacOS và Linux
 • eCut chỉ hoạt động trên CorelDraw Full Version – Home and Student versions không hỗ trợ
0912 773 682