Lỗi: Thanh toolbar chữ bị mờ, bấm vào không có tác dụng.

Lỗi: Thanh toolbar chữ bị mờ, bấm vào không có tác dụng

Nguyên nhân – Cách khắc phục

Nguyên nhân 1: CorelDraw bị khóa bản quyền nên các ứng dụng tích tích hợp vào không chạy được. Lúc đó CorelDraw không cho phép Save, Export….  —> Cài lại CorelDraw, Crack lại (Xem hd cài không bị khóa bản quyền)

Nguyên nhân 2: Nếu Corel đang bình thường thì do CorelDraw cài đặt bị thiếu VBA (Visual Basic Application). Chức năng này cho phép nhúng các chương trình ngoài vào CorelDraw.

– Xác định phiên bản CorelDraw đang sử dụng
– Chạy lại bộ cài đặt CorelDraw tương ứng với phiên bản đang sử dụng và làm theo hướng dẫn sau

0912 773 682