Cài xong không thấy bộ công cụ eCut ở đâu

Sau khi cài xong eCut, chúng ta phải tiến hành import Công cụ eCut vào CorelDraw bằng phương pháp sau:

—–CHI TIẾT

0912 773 682