March 12, 2019

Các chức năng của eCut

Bấm vào từng bài viết bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

Vui lòng update lên bản mới nhất  8.2 để có đầy đủ tính năng.

Lưu ý: Một số tính năng độc quyền chỉ có trên phần mềm HTQC (Bản nâng cấp của eCut)

 

0912 773 682