Tạo đường cắt dải (rẻo) chân chữ nhanh bằng eCut trong CorelDraw

Tính năng này được sử dụng nhiều để cắt dải (rẻo) làm chân chữ hộp quảng cáo.

0912 773 682